Sexuální zneužívání

Sexuální zneužívání dětí netolerujeme!!!

Citáty

Věřím, že děti mají nezcizitelné právo na péči a ochranu. A toto právo je absolutní. Když někdo v pozici větší moci, síly, autority nebo zkušenosti toto právo v jakémkoliv směru zneuctí, mluvíme o zneužívání.

Cesta k uzdravení může být dlouhá, ale nemusí být osamělá. Vy nejste sami. 

Mike Law, Victims No Longer

 

Aby došlo k sexuálnímu zneužití dítěte, musí zde být v prvé řadě osoba, která chce zneužívat dítě. To se může zdát být zřejmé, ale jak si můžeme všimnout, mnoho těch, kteří byli v dětství obětí sexuálního zneužívání se domnívají, že zneužívání nějak způsobili oni sami – svou osobností, vzhledem nebo chováním. Sexuální zneužívání ale nezačíná tak, že jej způsobí dítě; sexuální zneužívání začíná myšlenkami a touhami osoby, která chce zneužít dítě. 

Carolyn Ainscough a Kay Toon, Surviving Childhood Sexual Abuse Workbook