Sexuální zneužívání

Sexuální zneužívání dětí netolerujeme!!!

Archív pro kategorii 'Další formy zneužívání'

Ahoj, jmenuji se Tom. Jsem desetiletý chlapec a chodím do páté třídy. Chodím rád plavat a rád hraji na piáno a kytaru.

Mám 4 bratry a 2 sestry. Jmenují se Petr, Pavel, Honza, Jirka, Lucie a Jana. Mám dvě mámy, dva táty, 3 dědy, 2 babičky a tolik bratranců a sestřenic, že to ani nedokážu spočítat. Mám také 5 strýců a 4 tety.

Bydlím s Petrem, Pavlem, Lucií a jednou mojí mámou, která se jmenuje Lenka a otcem, který se jmenuje Milan. Mám rád svou rodinu, protože mě vždy připravuje na to, co mě dalšího v životě čeká. Co na své rodině rád nemám je to, že jsem převážně rozdělení, protože jsme v minulosti procházeli těžkými časy.

Můj starší bratr Petr mě sexuálně obtěžoval, když mi bylo 6 let. Nenapadlo mě tenkrát, že jsem byl zneužívaný.

Když se mi to stalo, myslel jsem, že je to v pořádku, protože byl starší než já, a tak jsem myslel, že to, co dělá je normální. Myslel jsem si, že jediné nesprávné na tom je, že musím vstát ze své postele, což jsem měl zakázáno. Nechtěl jsem se dostat do problémů a tak jsem se snažil ve své posteli zůstat. Ale Petr mi vyhrožoval, že pokud to neudělám a něco řeknu, tak mi zlomí krk nebo něco jiného.

Byl v páté třídě a já myslel, že ví, co je dobře a co špatně. Začalo to, když jsem byl na konci školky a skončilo, než jsem nastoupil do první třídy.

Moje sestřenice Karolína byla mým starším bratrem také zneužívaná. Poté, co se to zjistilo, jsem začal chodit na terapii. Chodil jsem do skupiny pro děti. Pracovali jsme na takových věcech, jako jsou naše pocity a myšlenky. Potkávat ostatní děti, které byly zneužívané, bylo dobré, protože se mnou sdílely svoje myšlenky a já dostával nové nápady jak přemýšlet o některých věcech a vyjádřit je.

Nejdřív jsem si myslel, že mi zneužívání poškodilo genitálie, a že způsobilo, že vypadají jinak než druhých lidí. Nyní vím, že to není pravda. Protože to dotýkání ve mně vzbuzovalo příjemné pocity, tak jsem si také myslel, že to znamená, že jsem špatný. Nyní vím, že takhle tělo funguje, pokud je zdravé. Když se člověka někdo jakýmkoliv způsobem dotýká, a pokud to není bolestivé, tak to vzbuzuje příjemné pocity.

Nyní Petr chodí do terapie, kvůli věcem, které udělal mě a sestřenici Karolíně. Musí teď žít někde jinde, pryč od dětí, které jsou mladší než on, dokud nebudeme vědět, že jsou ony i on v bezpečí v přítomnosti mladších dětí.

Stále se ptám, jestli mě Petr měl rád, protože jak by to mohl udělat, kdyby mě měl opravdu rád? Lidé to dělají pro sebe samotné, protože mají sexuální nutkání a dělají to proto, aby se o to nutkání nějakým způsobem postarali. Ale tohle opravdu není správný způsob, jak zacházet se svým sexuálním nutkáním.

Julie se mě zeptala, které věci si myslím, že se Petr potřebuje naučit v terapii. Myslím, že potřebuje porozumět svému sexuálnímu nutkání a získat nad ním kontrolu. Potřebuje se o tom učit a mít sexuální prožitky, které jsou v pořádku. Taky se Petr potřebuje změnit, takže mu kdokoliv bude moci důvěřovat a on nebude druhé podvádět. Potřebujeme si být jistí, že se kdekoliv dokáže dobře chovat.  

Založeno na opravdové události. Volně přeloženo z výukových materiálů americké sociální pracovnice Julie Farnam.

ac

 

 

 

Jaký je vztah mezi sexuálním zneužíváním mezi sourozenci a dalšími formami týrání?

Sexuální zneužívání mezi sourozenci znamená zneužití moci a autority. Starší děti, které sexuálně zneužívají své mladší bratry a sestry, jim často ubližují i jinými způsoby.

Trvalé šikanování a ponižování mladších dětí kupříkladu na základě jejich tělesného vzhledu, pohlaví nebo osobnostních charakteristik, nazýváme psychickým týráním.  Dalšími příklady psychického týrání může být zavírání sourozence do temné místnosti, vyhrožování nebo přesvědčování, že je nikdo nemá rád apod.

Bití, svírání, dušení apod. mladšího dítěte často rodiče zlehčují po ujištění staršího sourozence, že to „byla jen taková legrace“ nebo, že „spolu jen tak zápasili“. V těchto případech se však nejedná o legraci, ale o nátlak vyvíjený na mladší dítě, které nazýváme fyzickým (tělesným) týráním.

Případ Franka

Patnáctiletý Frank byl obviněn ze sexuálního zneužívání své mladší sestry. Pracovník probační služby zařídil, aby Frank navštěvoval psychologické poradenství.

Frank prozradil poradci, že jeho spolužáci byli větší a sexuálně „úspěšnější“ než on, a že ho jeden z nich pobouzel, aby měl pohlavní styk s dívkou.

Frank mu také řekl, že měl strach s dívkami mluvit, natož je požádat o schůzku. Přiznal, že donutil svou mladší sestru Kathy, aby s ním měla pohlavní styk, zatímco ji měl hlídat.

Následně Frankova matka sdělila poradci, že ji Frankův otec při mnoha příležitostech násilím přinutil k sexu před očima dětí. Také přiznala, že ji manžel bil, pokud včas nepřipravila jídlo. Poradce ji podpořil, aby s dětmi přechodně využila služby chráněného bydlení, než se rozhodne, zda zůstane se svým manželem.
 
Všimněme si několika rizikových faktorů: Frankův otec psychicky, fyzicky a sexuálně zneužíval svou manželku. Psychicky týral a sexuálně zneužíval také Franka, když před ním znásilňoval jeho matku. Ukazoval Frankovi, že je přípustné, aby se muž choval násilně ke zbytku rodiny. Rodinná pravidla byla navíc natolik striktní, že se Frank nikdy nenaučil společensky vycházet s vrstevníky. Frank se cítil nátlak ze strany spolužáků, a aby získal sexuální zkušenost, znásilnil svoji sestru.

Frank se během konzultací naučil některé sociální dovednosti, které mu pomohly lépe vycházet s vrstevníky. Také ukončil napodobování otcova násilného chování. Rovněž se naučil přijímat odpovědnost za svoje chování a kontrolovat ho. Mladší sestra začala docházet k dětskému terapeutovi a manželé se rozešli. Frankův otec začal na základě soudního rozhodnutí navštěvovat poradnu, aby změnil způsoby chování k ženám a dětem.

Které faktory přispívají k sexuálnímu zneužívání mezi sourozenci?

• Staršímu sourozenci, zpravidla chlapci, je svěřeno příliš mnoho zodpovědnosti

Důležitou součástí rodinného života je naučit staršího sourozence mít přiměřenou zodpovědnost za mladšího. Stejně tak je důležité jej/ji naučit, že tato zodpovědnost má své limity. Přiměřená míra zodpovědnosti umožňuje starším dětem dělat některá rozhodnutí. Neopravňuje je však, aby mladším sourozencům „šéfovali“, ponižovali je, nebo je zastrašovali. Rodiče musí starším dětem pomoci pochopit, že mít zodpovědnost neznamená dělat, cokoliv chceme. Frankův příběh je charakteristickým příkladem staršího bratra, který zneužil svěřenou zodpovědnost.

• Dítě bylo svědkem nebo obětí sexuálního zneužívání

Děti, které byly sexuálně zneužity, ať již rodinným členem, cizím dospělým nebo starším dítětem, mohou samy zneužívat mladší děti.

• Přístup k pornografii

Rodiče, kteří nezamezí přístupu dětem k pornografickým materiálům, riskují, že se děti budou snažit dospělé sexuální chování napodobovat.

• Zanedbávání

Tělesně či citově zanedbávanému dítěti může imponovat široká škála sexuálních aktivit. Sexualizované chování dětí tak může částečně pocházet z jeho nenaplněných (citových a tělesných) potřeb. 

Sexuální aktivity mezi sourozenci, které takto začnou, mohou zpočátku vypadat jako vzájemné. Vzhledem k mocenským rozdílům mezi dětmi jsou však vzájemné zřídkakdy. To platí zvláště tehdy, když je jedno dítě chce ukončit a druhé nikoliv.

• Nedostatek sexuální výchovy

Děti a dospívající, kteří nejsou přiměřeně věku poučeni o svém tělesném a sexuálním vývoji, snáze sklouznou k násilnému sexuálnímu chování.

• Neadekvátní socializace

Děti, kterým není dovoleno, aby si hráli se svými kamarády, a dospívající, kterým není dovoleno chodit na schůzky nebo se jinak stýkat s vrstevníky mimo domov, častěji zneužívají své sourozence – tak jako Frank.

• Popření

Často máme sklon vidět svoji vlastní rodinu oproti jiným rodinám jako bezproblémovou. Pokud se rodiče snaží sexuální zneužívání mezi dětmi ospravedlnit, případně předstírají, že se nic neobvyklého neděje, popírají skutečnost a dopouštějí, aby zneužívání pokračovalo. V některých případech rodiče zneužívání v rodině popírají z důvodu, že jim samotným přináší vzpomínky na vlastní zneužívání v dětství.

• Pocity přetížení

Pokud se rodiče cítí být přetíženi vlastními problémy – psychickým stresem, nemocí či nezaměstnaností – mohou být neschopni zneužívání zaregistrovat. Ačkoliv popření ani pocity přetížení nemohou způsobit sexuální zneužívání mezi sourozenci, mohou přispět k jeho přetrvávání.

 Volně vybráno a přeloženo z Sibling Sexual Abuse – A Parents Guide, ke stažení na http://www.sasian.org/.

ac

Co je sexuální zneužívání mezi sourozenci?

Podobně jako u jiných forem zneužívání představuje sexuální zneužívání mezi sourozenci především zneužití moci. Pokud starší nebo silnější sourozenec přiměje slabšího sourozence, aby se s ním podílel na sexuální aktivitě, jedná se o sexuální zneužívání. Pachatel si obvykle nejprve získává důvěru oběti a poté této důvěry zneužívá. Aby oběť udržela zneužívání v tajnosti, může pachatel užívat násilí, pohrůžky násilím či nabídky zvláštních pozorností a dárků.

Sexuální zneužívání mezi sourozenci se může týkat i nevlastních sourozeneckých vztahů. Podobně jako u jiných forem zneužívání nemusí nutně zahrnovat jen přímý sexuální kontakt. Pachatel může například nutit ostatní děti, aby se spolu navzájem podílely na sexuálních aktivitách nebo tyto aktivity (či pornografické materiály) pozorovaly. O zneužívání se jedná také v případě, kdy pachatel oběť sleduje při převlékání, v koupelně nebo na toaletě.

Jaké jsou důsledky sexuálního zneužívání mezi sourozenci?
Sexuální zneužívání mezi sourozenci je z následujících důvodů často velmi zraňující:

 • Jelikož sourozenci žijí pohromadě, oběť se po velmi dlouhou dobu může cítit pod velkým nátlakem a v pasti pachatele. Tento nátlak může podlomit její sebedůvěru.
 • Oběť obvykle pachateli zprvu důvěřuje. Jakmile je tato důvěra zneužita, oběť se cítí být svým bratrem nebo svou sestrou zrazena, neboť je zraňována někým, od koho očekávala lásku a péči.
 • Oběť se často cítí bezmocná zneužívání zastavit, neboť je jí vyhrožováno. Připadá si bezmocná, pokud jí rodiče nevěří, že je zneužívána. Tyto pocity mohou přetrvávat do dospělosti a ovlivnit budoucí vztahy.
 • Oběť může být přinucena, aby se cítila vinna, špatná, „špinavá“. Pokud navíc rodič mladší dítě obviní, že zneužívání nějakým způsobem podněcuje, nebo mu přímo říká, že je „špína“, „coura“ apod., dítě rodiči věří a cítí se zahanbeno. Tyto pocity si může opět přenášet do dospělosti. 
 • Zneužívání sourozencem často přináší více škod než zneužívání cizím člověkem. Je to z toho důvodu, že děti jsou po mnoho let na svých rodinách závislé. Studie zadržených mladistvých sexuálních pachatelů ukázaly, že pachatelé zneužívající své sourozence se dopouštějí závažnějších provinění než ostatní mladiství sexuální delikventi. Pachatelé jsou totiž se svými oběťmi (bratry a sestrami) v častějším kontaktu a navíc bývají chráněni rodinným tajemstvím.   

Pro rodiče: Pokud máte podezření, že je jedno z vašich dětí zneužíváno svým sourozencem, udělejte něco! Pokud neuděláte nic, neboť věříte, že „z toho vyroste“, dovolujete, aby zneužívání vašeho dítěte pokračovalo.

Je sexuální zvědavost mezi sourozenci normální?
Ano je. Čtyřletá dívka, která se dotýká penisu svého novorozeného bratra, zatímco mu máma převléká plenky, projevuje normální dětskou zvědavost. Patrně před tím nikdy neviděla penis a chce vědět, jak vypadá. Také pětiletý chlapec, který pozoruje genitálie své sestry a diví se, kde má penis, zda ho neztratila nebo jí nenaroste, projevuje běžnou zvědavost. Může se dívat opakovaně a klást otázky, dokud neporozumí, že chlapci a děvčata mají odlišné genitálie.

Nicméně čtrnáctiletý hoch, který chce pozorovat genitálie své pětileté sestry, neprojevuje normální dětskou zvědavost. Děti v jeho věku již vědí, jak vypadají ženské genitálie. Může se stát, že je zvědavý, jaké to je, dotýkat se ženských genitálií či o ně třít svůj penis. Avšak aby uspokojil tuto zvědavost, zneužívá svoji mladší sestru.

Ne každá dětská „hra“ je neškodná. Předkládáme některé otázky, které si jako rodiče a pomáhající pracovníci můžete klást:

 • Lze toto chování očekávat od dítěte tohoto věku?
 • Jak dlouho dané chování trvá?
 • Není jedno z dětí k účasti nuceno?
 • Jaký je účel daného chování?

Zde jsou některé příklady chování předškolních dětí:

Běžné chování

 • tření genitálií před spaním
 • zájem o rozdíly mezi chlapci a děvčaty
 • zaujetí rodiči, kteří jdou do koupelny
 • hraní na doktory s ostatními dětmi
 • hraní na domácnost, na role mámy a táty

Chování, které již vyžaduje pozornost

 • časté tření genitálií
 • neustálé otázky týkající se sexu i poté, co byly dostatečně vysvětleny
 • setrvalé pozorování rodičů v koupelně
 • nucení ostatních dětí ke hře na doktory
 • předstírání soulože

Volně vybráno a přeloženo z Sibling Sexual Abuse – A Parents Guide, ke stažení na http://www.sasian.org/.

ac