Sexuální zneužívání

Sexuální zneužívání dětí netolerujeme!!!

Co je sexuální zneužívání mezi sourozenci?

Podobně jako u jiných forem zneužívání představuje sexuální zneužívání mezi sourozenci především zneužití moci. Pokud starší nebo silnější sourozenec přiměje slabšího sourozence, aby se s ním podílel na sexuální aktivitě, jedná se o sexuální zneužívání. Pachatel si obvykle nejprve získává důvěru oběti a poté této důvěry zneužívá. Aby oběť udržela zneužívání v tajnosti, může pachatel užívat násilí, pohrůžky násilím či nabídky zvláštních pozorností a dárků.

Sexuální zneužívání mezi sourozenci se může týkat i nevlastních sourozeneckých vztahů. Podobně jako u jiných forem zneužívání nemusí nutně zahrnovat jen přímý sexuální kontakt. Pachatel může například nutit ostatní děti, aby se spolu navzájem podílely na sexuálních aktivitách nebo tyto aktivity (či pornografické materiály) pozorovaly. O zneužívání se jedná také v případě, kdy pachatel oběť sleduje při převlékání, v koupelně nebo na toaletě.

Jaké jsou důsledky sexuálního zneužívání mezi sourozenci?
Sexuální zneužívání mezi sourozenci je z následujících důvodů často velmi zraňující:

 • Jelikož sourozenci žijí pohromadě, oběť se po velmi dlouhou dobu může cítit pod velkým nátlakem a v pasti pachatele. Tento nátlak může podlomit její sebedůvěru.
 • Oběť obvykle pachateli zprvu důvěřuje. Jakmile je tato důvěra zneužita, oběť se cítí být svým bratrem nebo svou sestrou zrazena, neboť je zraňována někým, od koho očekávala lásku a péči.
 • Oběť se často cítí bezmocná zneužívání zastavit, neboť je jí vyhrožováno. Připadá si bezmocná, pokud jí rodiče nevěří, že je zneužívána. Tyto pocity mohou přetrvávat do dospělosti a ovlivnit budoucí vztahy.
 • Oběť může být přinucena, aby se cítila vinna, špatná, „špinavá“. Pokud navíc rodič mladší dítě obviní, že zneužívání nějakým způsobem podněcuje, nebo mu přímo říká, že je „špína“, „coura“ apod., dítě rodiči věří a cítí se zahanbeno. Tyto pocity si může opět přenášet do dospělosti. 
 • Zneužívání sourozencem často přináší více škod než zneužívání cizím člověkem. Je to z toho důvodu, že děti jsou po mnoho let na svých rodinách závislé. Studie zadržených mladistvých sexuálních pachatelů ukázaly, že pachatelé zneužívající své sourozence se dopouštějí závažnějších provinění než ostatní mladiství sexuální delikventi. Pachatelé jsou totiž se svými oběťmi (bratry a sestrami) v častějším kontaktu a navíc bývají chráněni rodinným tajemstvím.   

Pro rodiče: Pokud máte podezření, že je jedno z vašich dětí zneužíváno svým sourozencem, udělejte něco! Pokud neuděláte nic, neboť věříte, že „z toho vyroste“, dovolujete, aby zneužívání vašeho dítěte pokračovalo.

Je sexuální zvědavost mezi sourozenci normální?
Ano je. Čtyřletá dívka, která se dotýká penisu svého novorozeného bratra, zatímco mu máma převléká plenky, projevuje normální dětskou zvědavost. Patrně před tím nikdy neviděla penis a chce vědět, jak vypadá. Také pětiletý chlapec, který pozoruje genitálie své sestry a diví se, kde má penis, zda ho neztratila nebo jí nenaroste, projevuje běžnou zvědavost. Může se dívat opakovaně a klást otázky, dokud neporozumí, že chlapci a děvčata mají odlišné genitálie.

Nicméně čtrnáctiletý hoch, který chce pozorovat genitálie své pětileté sestry, neprojevuje normální dětskou zvědavost. Děti v jeho věku již vědí, jak vypadají ženské genitálie. Může se stát, že je zvědavý, jaké to je, dotýkat se ženských genitálií či o ně třít svůj penis. Avšak aby uspokojil tuto zvědavost, zneužívá svoji mladší sestru.

Ne každá dětská „hra“ je neškodná. Předkládáme některé otázky, které si jako rodiče a pomáhající pracovníci můžete klást:

 • Lze toto chování očekávat od dítěte tohoto věku?
 • Jak dlouho dané chování trvá?
 • Není jedno z dětí k účasti nuceno?
 • Jaký je účel daného chování?

Zde jsou některé příklady chování předškolních dětí:

Běžné chování

 • tření genitálií před spaním
 • zájem o rozdíly mezi chlapci a děvčaty
 • zaujetí rodiči, kteří jdou do koupelny
 • hraní na doktory s ostatními dětmi
 • hraní na domácnost, na role mámy a táty

Chování, které již vyžaduje pozornost

 • časté tření genitálií
 • neustálé otázky týkající se sexu i poté, co byly dostatečně vysvětleny
 • setrvalé pozorování rodičů v koupelně
 • nucení ostatních dětí ke hře na doktory
 • předstírání soulože

Volně vybráno a přeloženo z Sibling Sexual Abuse – A Parents Guide, ke stažení na http://www.sasian.org/.

ac

V diskusi je Dva komentáře

1  Anna

Asi máme tento problém a nevíme jak ho řešit.Když byli našemu synovi čtyři roky přestěhovali jsme se na vesnici.Jedna holčina si tam chodila hrát s naším synem bylo jí asi 13-14 let neviděla jsem na tom nic špatného taky jsme si v jejím věku hráli na mámy a starali se o mladší děti.Jenže časem jsme zjistili,že našeho syna zneužívá nutila ho obnažovat se a mlácením ho nutila i k orálnímu styku.Tak jsme se rozhodli promluvit s jejími rodiči.A dopadlo to tak,že nám její matka vysvětlila, že sice u nich k něčemu podobnému docházelo když byla holka malá tak její bratři měli nějaký domeček kde se něco podobného dělo, ale ten zbořily a tím se to vyřešilo a náš čtyřletý uchylák jí opět j znásilnil pubertální dceru.A neváhala o tom přesvědčit celou vesnici.Radši jsme se odstěhovali a už se v to moc nepitvali a doufali,že čas vše vylečí.Jenže opak je pravdou nyní je synovi 10 roků a historie se začíná opakovat na jeho 5tiletém bratrovi a mi opět nevíme jak to řešit.

Napsáno v Leden 3, 2009 ve 11:31 pm

2  Adam Chalupníček

Milá Anno,
v prvé řadě velmi oceňujeme, že jste se rozhodla problém řešit a že se pro svou rodinu snažíte udělat to nejlepší. Takové aktivní řešení právě vaše rodinná situace vyžaduje. Rozumím, že jste nyní v bodě, kdy si nevíte rady. Situace se může zdát být o to složitější, že jste ve své rodině vázána svými vztahy a city. Možná jste také s manželem rozčarováni, že se sexuální zneužívání ve vaší rodině opakuje. Jak si však můžete všimnout na příkladě dívky ze sousedství nebo svého staršího syna, nezpracovaná zkušenost se sexuálním zneužíváním často vede k jejímu opakování. Z uvedených důvodů proto velmi doporučujeme vyhledat rodinného nebo dětského terapeuta v širším okolí vašeho bydliště. Může vám nabídnout další perspektivy a především pomoci vašim dětem tyto zkušenosti zpracovat. Mlčení, zákazy nebo čas jim pomoci nedokážou. Ve vyhledání rodinného nebo dětského poradce vám sice může bránit stud nebo strach, ale věřte, že není za co se stydět. Sexuální zneužívání mezi sourozenci se může vyskytnout v jakékoliv rodině a také se vskutku vyskytuje častěji, než běžně lidé očekávají, navíc terapeutův přístup je diskrétní. Můžete být na sebe hrdá, že si dokážete připustit problém a že podnikáte aktivní kroky k jeho řešení.

Jestli dobře rozumím, že k zneužívání nyní dochází mezi vašimi bratry, ještě před návštěvou poradce/psychologa je důležité bezprostředně zamezit jeho dalšímu pokračování. Vysvětlete důrazně vašemu staršímu synovi, že jeho chování je nepřípustné a že se nesmí opakovat, zároveň je třeba mít na paměti, že jde o desetileté dítě, které nejspíš opakuje svou dřívější negativní zkušenost, ve které bylo samo obětí. Neobviňujte jej a netrestejte, nedovolte mu zakusit, že je špatný, ale dejte mu jasně najevo, že netolerujete jeho chování. Také zkuste zamezit příležitostem, ve kterých ke zneužívání docházelo. Rovněž vysvětlete mladšímu synovi, že chování staršího bratra nebylo správné, ale že jste s ním o tom již mluvili. Sdělte také mladšímu synovi, že není správné, pokud po něm starší bratr vyžaduje, aby spolu zneužívání drželi v tajnosti, nebo pokud mu vyhrožuje nebo tělesně ubližuje. Kdyby zneužívání pokračovalo, měl by vám to ihned říci.

Pokud budete kdykoliv potřebovat, obraťte se na náš mail: survivors.contact@email.cz.

Napsáno v Leden 5, 2009 ve 3:03 pm