Sexuální zneužívání

Sexuální zneužívání dětí netolerujeme!!!

Příběhy

Vyprávění příběhů patří odpradávna k základním lidským aktivitám. Příběhy pomáhají uchovávat a předávat klíčové životní hodnoty, posilují pocit vlastní identity i mezilidské sounáležitosti, propojují individuální životní zkušenost vypravěče/vypravěčky s příběhy širšího společenství. Prostřednictvím vyprávění životního příběhu lze přirozeně sdílet trýznivou životní zkušenost, vyjádřit emoce, které se k ní vážou a také komunikovat s těmi, kteří jsou otevřeni naslouchat.

Tato sekce je otevřena vašim příběhům – o tom, co jste zažili/y, jak se potýkáte s životními událostmi, z jakých zdrojů čerpáte sílu překonávat těžkosti, o všem, co sami/samy považujete za důležité.

Zde je odkaz na televizní pořad, který odvysílal příběhy tří žen, jež byly v dětství obětí sexuálního zneužívání:

Tn.nova.cz

Pokud se rozhodnete sdílet svá vyprávění, napište nám, rádi zde vaše příběhy uveřejníme.