Sexuální zneužívání

Sexuální zneužívání dětí netolerujeme!!!

Kontakt

Za obsah tohoto webu zodpovídají psychologové:

PhDr. Adam Chalupníček
PhDr. Lenka Chalupníčková – psycholog Brno
Bc. Veronika Sommerová (www.veronika-sommerova.cz)

Kontaktní email: survivors.contact@email.cz
Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

—————————————————————————————————

www.centrumelektra.czcentrum pomoci ženám zneužitým v dětství

Pokud máte podezření na sexuální zneužívání nebo týrání dítěte, můžete se s důvěrou obrátit na následující instituce:

www.dkc.czdětské krizové centrum v Praze

www.spondea.czkrizové centrum pro děti a mládež v Brně. Pomoc obětem domácího násilí.

Úřady sociálně-právní ochrany dětí

Policie ČR: 158

nebo na linky důvěry:

Telefonická linka důvěry brněnského sdružení Spondea (non-stop) – 608 118 088

Telefonická linka důvěry dětského krizového centra v Praze (non-stop) – 2 4148 4149

Linka právní pomoci – 777 800 002 – Právní rady týkající se dítěte. www.nasedite.cz

Linky důvěrywww.capld.cz

Linka bezpečí pro děti800 155 555

Rodičovská linka -840 111 234 (každý všední den odpoledne)

V České republice platí oznamovací povinnost, tzn. má-li občan podezření, že se dětem v jeho okolí děje něco špatného, má se snažit takové jednání překazit. Své podezření může oznámit státním zástupcům, policii či orgánům sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), jež sídlí na městském úřadě. Oznámení lze učinit anonymně. Pracovníci úřadu mají pak povinnost každé oznámení prošetřit.