Sexuální zneužívání

Sexuální zneužívání dětí netolerujeme!!!

Archív pro kategorii 'Svépomoc'

Pro
19

Vánoční svátky a sexuální zneužívání v rodině

Většina rodin tradičně tráví Vánoce pohromadě. Obětem sexuálního zneužívání v dětství v rodině však tyto rodinné sešlosti mohou přinést mnoho problémů. U příležitosti rodinných setkání se oživují bolestivé vzpomínky z minulosti a nechuť předstírat, že „všechno je v nejlepším pořádku“, může nakonec vyústit v rozhodnutí Vánoce s rodinou netrávit. Tento článek přináší několik rad a tipů, které mohou být užitečné v nadcházejícím svátečním a pro mnohé značně stresujícím období.

Kde se právě nacházím v procesu uzdravování?

Odpověď na tuto otázku pro vás může být obzvlášť důležitá. Pokud jste se rozhodli definitivně přestat popírat, co se v rodině dělo, může být pro vás stále náročnější „předstírat“, že se „vlastně nic nestalo“. V této fázi může být lepší zkrátit návštěvu rodiny nebo se na nějaký čas rodinným setkáním úplně vyhnout.

Rodinná dynamika

Rodinná dynamika (vzorce chování a komunikační výměny) o Vánocích a u příležitosti jiných rodinných oslav vystupuje do popředí často obzvlášť silně. V mnoha rodinách se silným rodinným tabu bývá přítomen člen, který v zájmu zachování rodinné rovnováhy dohlíží na ostatní a kontroluje rodinné dění. Může se jednat o samotného zneuživatele, nebo o jeho/její manželku/manžele či přítelkyni/přítele. Pokud se v procesu vlastního uzdravování rozhodnete přestat zneužívání v rodině popírat, křehká rovnováha v rodině obvykle zakolísá, což může vyvolat silné emoce. Pokud jeden člen či část rodiny přijme zneužívání jako fakt, zbytek rodiny může o to důrazněji zneužívání popírat.

Jaké jsou vaše potřeby?

Mnoho obětí je vedeno k přebírání nepřiměřené péče a zodpovědnosti za další osoby a právě čas rodinných setkání vybízí k zaměření na vlastní potřeby, starost o sebe sama, vlastní pocit pohody a spokojenosti v rodinných vztazích bez ohledu na další členy rodiny. Většina lidí si přeje, aby jejich rodina byla bezpečným a příjemným místem. Tyto potřeby jsou přirozené, ale touha naplnit je v silně nefungující rodině a za každou cenu strávit příjemně rodinné svátky, vás může přivést zpět k popírání událostí v rodině. Uvědomíte-li své potřeby, můžete si v souladu s nimi svobodněji vybrat, jak a s kým si přejete trávit svátky a zda budete svoji sílu a zdroje investovat do péče o sebe nebo o zneužívající rodinu.

Rozhodněte se sami, jak a s kým budete trávit sváteční čas

Rozhodování, s kým trávit Vánoce, a zvláště rozhodnutí netrávit jej s rodinou, může být velmi obtížné. Pokud se cítíte emocionálně dostatečně silní jít na rodinnou večeři a po večeři se omluvit, že máte na večer další plány, může být pro vás tato možnost vhodná. Pokud naopak máte pocit, že se „udusíte“, pokud budete při večeři sedět vedle toho, kdo vás v dětství zneužíval, a přitom předstírat, že se „nic nestalo“, bude pro vás možná lepší úplně se rodinné večeři vyhnout. Nebuďte však sami a vytvořte si reálný plán, jak svátky strávíte. Tyto plány mohou zahrnovat setkání či sváteční večeři s partnery, přáteli či jinými členy rodiny. Jedině vy sami máte právo a sílu učinit nejlepší rozhodnutí, jak strávíte nadcházející sváteční čas.

Převzato a volně přeloženo z blogu Joy na  http://healingstreamforsurvivors.blogspot.com/.

lp