Sexuální zneužívání

Sexuální zneužívání dětí netolerujeme!!!

Nemyslíme si, že muži jsou přirozeně násilní, a že jsou zlí. Zlí lidé se vyskytují mezi oběma pohlavími. Jsme ale přesvědčeni, že muži by se měli zodpovědně postavit proti násilí na ženách a dětech.

Většina mužů není násilná a dokáže být dobrými partnery a otci.

Někteří lidé se však naučili využívat násilí k vyjádření svého hněvu a/nebo nejistoty. Až příliš mnoho lidí je přesvědčeno, že násilí páchané na ženě, dítěti nebo jiném muži je přijatelný způsob, jak druhou osobu, a to zejména intimního partnera, ovládat. Jedinec, který se chová násilně ke svým nejbližším, pravděpodobně zažívá strach a nenávist k okolí i sám k sobě. Takový člověk nemůže být šťastný. Kampaň Muži proti násilí na ženách a děteh může pomoci nejen týraným ženám a dětem, ale i potenciálním agresorům, kteří si uvědomí, že tudy cesta nevede. Slovy S. Biddulpha: “V osobních vztazích je moc pouze cenou útěchy, kterou si berete, když nemůžete získat lásku nebo úctu.”

Pokud o těchto věcech nebudeme mluvit, umožníme násilným jedincům, aby nám znepříjemňovali životy v našich zaměstnáních, školách a domovech.

Naštěstí dobrou zprávou je, že stále více mužů chce na tomto stavu něco změnit. Zodpovědní muži jsou unavení ze sexismu, který ubližuje ženám okolo nich a zabývají se dopadem tohoto násilí na životy jich samých.

Vždy existovaly kultury, ve kterých se násilí projevovalo minimálně. Každý z nás může své násilné chování omezit na minimum. Zvláště v intimních vztazích násilí nic neřeší, pouze komplikuje.

Proč je ukončení násilí na ženách a dětech také mužskou záležitostí?  

  • Muži jsou hlavními pachateli násilí.
  • Jako muž se můžete ozvat a zasáhnout v případě, kdy vaši kamarádi či příbuzní uráží nebo napadají ženy a děti.
  • Ženy, které jsou poškozeny násilím a zneužíváním mohou být i vaše partnerky, kamarádky, sestry, dcery…
  • Každý muž se může zamyslet nad svým chováním a může jej změnit tak, aby pomohl vytvořit rovnoprávnost mezi pohlavími.
  • Muži mohou pomoci vytvořit takovou společnost, ve které bude násilné a opovržlivé chování vůči dívkám, ženám i dětem nepřijatelné. Například nošením bílé stuhy.
  • Převzato od sdružení Muži proti násilí na ženách a dětech (http://www.muziprotinasili.cz/)